Ορθογώνιοσκεύος με ενσωματωμένο καπάκι

Επιπλέον πληροφορίες

DIMENSIONS

220x160x33

HEIGHT

33

PIECES PER BOX

250

BOXES PER EUROPALLET

35

BOX DIMENSION

0,06

MATERIAL USED

POLYETHYLENE TEREPHLALATE (PET)

Συσκευασία

Εξειδίκευση

Καινοτομία

Πανελλήνια παρουσία