Ορθογώνιοσκεύος με ενσωματωμένο καπάκι

Επιπλέον πληροφορίες

DIMENSIONS

215x170x55

HEIGHT

55

PIECES PER BOX

200

BOXES PER EUROPALLET

20

BOX DIMENSION

0,09

MATERIAL USED

POLYETHYLENE TEREPHLALATE (PET)

Συσκευασία

Εξειδίκευση

Καινοτομία

Πανελλήνια παρουσία