Κουπάκια PET με ενσωματωμένο καπάκι

  • Ενσωματωμένα (clamshell) για 1 κιλό
  • Ενσωματωμένα (clamshell) για 500gr
  • Τριγωνικά για 500gr
  • Τετράγωνο όρθιο δοχείο με ενσωματωμένο καπάκι (300gr)
  • Τετράγωνο όρθιο δοχείο με ενσωματωμένο καπάκι (150gr)

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία μας