ΣΥΡΜΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΔΙΧΤΥΟΥ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΛΩΡΙΔΑ ΚΛΙΠ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΚΛΙΠ

Ταινίες και σύρματα για το κλείσιμο της δικτυωτής συσκευασίας σε πλήρως και ημιαυτόματες μηχανές συσκευασίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Διαστάσεις ταινίας κλιπ:

* Ψευδάργυρο 5 x 0,30mm

* 5 x 0,35 mm, γαλβανισμένο ή επιχαλκωμένο

* Ψευδάργυρο 5 x 0,40mm

Διαστάσεις σύρμα κλιπ:

* 3 x 0,50mm επιχαλκωμένο

IMG_256 IMG_256