Συστήματα εφαρμογής σκευασμάτων και μυκητοκτόνων

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΡΠΩΝ

* Drencher.

* Εφαρμογή Μυκητοκτόνων με μπεκ.

* Απολύμανση χώρων.

* Ειδικά εργαλεία εφαρμογών (electrofogger) κατά την αποθήκευση.