ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΚΑΦΙΔΙΩΝ ΣΕ ΔΙΧΤΥ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

Κατάλληλο για:

https://www.masoutis.gr/WcfMasoutisApp/ExportImages/566_173.jpg

https://www.pakfrut.it/wp-content/uploads/2015/10/rek-140_1.jpg

Κλείσιμο σκαφιδίων με δίχτυ

Ταχύτητα έως 50 πακέτα / λεπτό

Για πληροφορίες, PREPAC ΑΕΒΕ, τηλ. 2105550226, φαξ 2105550851email: info@prepac.gr, www.prepac.gr

Υποκ/μα Θεσσαλονίκης: τηλ. 2310789696, φαξ 2310789697