ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ – ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΑ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ XP

Χειροκίνητα θερμοκολλητικά με βάση απο αλουμίνιο. Απλός σχεδιασμός και πραγματική αξιοπιστία κατά την λειτουργία τους. Σε δύο εκδόσεις με πάχος κόλλησης 2mm και δυνατότητα κοψίματος υπολοίπου σακκούλας. Μήκος αντιστάσεων 200,300 και 400mm.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΝΤ

Χειροκίνητα θερμοκολλητικά με βάση απο πλαστικό υλικό. Απλός σχεδιασμός και πραγματική αξιοπιστία κατά την λειτουργία τους. Σε μία έκδοση με πάσχος κόλλησης 2mm και μήκος αντιστάσεων 200,300 και 400mm

ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΝΙ

Ποδοκίνητο θερμοκολλητικό με πάχος κόλλησης 2,5 και 10mm.

Αντιστάσεις κόλλησης 300, 450, 600 και 80mm.

Η κόλληση γίνεται μηχανικά με το πάτημα του πεντάλ.

NA SERIES

Hμιαυτόματο θερμοκολλητικό με πάχης κόλλησης 2,5 και 10mm.

Αντιστάσεις κόλλησης 300,450,600 και 800mm.

Η λειτουργία του γίνεται μέσω ποδοκίνητης εντολής. Διατίθεται με την βάση του.

NS SERIES

Ημιαυτόματο θερμοκολλητικό με πάχη κόλλησης 2,5 και 10mm.

Αντιστάσεις κόλλησης 300,450,600 και 800mm.

Η λειτουργία του γίνεται μέσω ποδοκίνητης εντοκής.

Διατίθεται μαζί με την βάση του.